VÄLKOMMEN TILL TELIA CERTIFIKATPORTALEN
TELIA CERTIFIKATTJÄNST

--

Telia förser den nordiska och baltiska marknaden med SSL-certifikat från Sverige och i Finland. På den svenska marknaden ansvarar Cygate AB för tjänsten. Vår ambition är tillhanda bra priser och snabba leveranser. Telia certifikat utfärdas till följande länder:

SverigeFinlandNorgeEstlandLitauenDanmark


NYHETER:ÄNDRING AV AUTENTISERINGSMETOD TILL TELIA CERTIFIKATPORTAL

Telia CA kommer att upphöra med stödet för klientcertifikat som autentiseringsalternativ till certifikatsportalen. Autentisering till portalen kommer att ändras till en SMS-baserad autentisering från och med den 1 september 2022.

Användare/administratörer måste därför aktivera SMS/OTP som inloggningsmetod före september.

Telias ambition är att stärka användarsäkerheten i certifikatsportalen genom att tillämpa multifaktorautentisering. Detta genom att använda flera oberoende identifieringssätt (användarnamn, personligt lösenord och mobiltelefon för att få ett engångslösenord, s.k. SMS-OTP). Autentisering med klientcertifikat uppfyller inte längre de nya kraven.

I Telias fortsatta arbete med att förbättra säkerheten kommer Telia kontinuerligt att utvärdera andra autentiseringsmetoder som kan bli aktuella för autentisering till certifikatsportalen i framtiden. Tills vidare gäller endast tvåfaktorsautentisering med SMS-OTP.

Som användare måste man därför lägga till sitt mobiltelefonnummer via menyn "Visa" > välj en användare att redigera. Inloggningsmetoden måste ändras innan stödet för certifikatbaserad autentisering tas bort från portalen.

Vänligen kontakta sslsupport@cygate.se om det är några problem med att lägga till telefonnummer eller byta inloggningsmetod.

ÄNDRINGAR I FILVALIDERING FÖR DOMÄNER INNEHÅLLANDE *

CA / Browser Forum kommer att ändra regelverket för filvalidering av domäner innehållande ett wildcard * (ex *.domain.com). Filvalidering kan inte längre användas efter den 1:a december 2021. Vänligen använd DNS, e-post eller telefonmetoden för den typen av domänvalideringar.