VARMENTEEN REVOKOINTIPYYNTÖLOMAKE

Tällä lomakkeella voit lähettää varmenteen revokointipyynnön Telia CA revokointipisteelle. Revokointipiste tarkistaa revokointipyynnön ja ottaa yhteyttä revokoidakseen varmenteen.

Varmenteen haltija/tilaaja:
Organisaatio:
Revokoitavan varmenteen CommonName:
Revokoitavan varmenteen sarjanumero:
Puhelinnumero takaisinsoittoa varten:
Revokointipyynnön tekijän sähköpostiosoite:
Revokointisyy:
Tutustu ohjeeseen syykoodien käytöstä.
Tutustu ohjeeseen avaimen hallinnan todistamisesta.
Revokointiin liittyvää muuta tietoa: